Parkingi w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Feniks

Sołdka, Słupsk
tel. 59 845 74 20


Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Polityka Prywatności