Parkingi w Polsce

Miasto - woj.

Agar

Pułaskiego 8, Wrocław


Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Polityka Prywatności