Parkingi w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 38
al. Szajnowicza-Iwanowa, Kielce
Poleska 44, Kielce
tel. 41 369 27 45
Zapolskiej 9, Kielce
tel. 41 331 21 84
Bohaterów Warszawy, Kielce
tel. 41 342 38 04
Dewońska 22, Kielce
tel. 41 368 81 73
Nowaka-Jeziorańskiego, Kielce
tel. 41 331 96 16
Manifestu Lipcowego, Kielce
tel. 41 368 57 59
Sikorskiego, Kielce
Grunwaldzka, Kielce
tel. 41 366 45 90
Sikorskiego, Kielce
tel. 41 331 35 53
Grunwaldzka, Kielce
tel. 41 345 08 65
Kazimierza Wielkiego 7, Kielce
tel. 41 345 62 11
Klonowa 85, Kielce
Konopnickiej 5, Kielce
tel. 41 362 80 05
Kowalczewskiego, Kielce
tel. 41 368 98 68
Malików 30a, Kielce
tel. 41 366 31 65
Nowaka-Jeziorańskiego 37, Kielce
tel. 41 368 50 60
Orkana 1, Kielce
os. Na Stoku 51, Kielce
tel. 41 332 32 89
Pocieszka, Kielce
tel. 41 342 66 74
Następne
Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.