Parkingi w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Podwisłocze 26/94, Rzeszów
tel. 17 862 77 34
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Znak BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku