Parkingi w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Colar

Hetmańska 26/2, Elbląg
tel. 55 234 31 00


Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy.
Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Polityka Prywatności