Parkingi w Polsce

Miasto - woj.

Abako

Sienkiewicza 32, Wrocław
tel. 71 322 86 75


Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.