Parkingi w Polsce

Miasto - woj.

Argos

Górnicza 1, Legnica
tel. 76 862 68 92


Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Polityka Prywatności