Parkingi w Polsce

Miasto - woj.

Argos

Górnicza 1, Legnica
tel. 76 862 68 92


Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.