Parkingi w Polsce

Miasto - woj.

AP

Kazimierza Wielkiego 5, Poznań


Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.