Parkingi w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Aqua Vita

Norwida 2, Słupsk


Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.
Znak BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Polityka Prywatności