Parkingi w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Aqua Vita

Norwida 2, Słupsk


Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Polityka Prywatności